Programul ”Voucher Educațional” dedicat cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din București - Sectorul 5

ECDL - Profil Didactic cu 25 credite transferabile

Max.9 cursanți în sală

Profesorul tău:

- Formator de programatori începând cu 2001

- Permis ECDL Complet, examinator ECDL

- Experiență peste 15 ani în Informatică 

- Certificat Microsoft SQL server 2000

- Master - Auditarea Sistemelor informatice financiar contabile

Sala de curs este la 7 minute de metrou Crângaşi.

Logo Centru de Testare Acreditat (1)-1.j
Perioada                              20.noi.2021-29.ian.2022  

Zile curs                                                         Sâ + Du

Program Gr.1                                           09:30-13:00

Locuri disponibile                                           9 din 9
Perioada                              20.noi.2021-29.ian.2022  

Zile curs                                                         Sâ + Du

Program Gr.1                                           13:30-17:00

Locuri disponibile                                          din 9
Pret 6 module                                                1000 lei

Prețul include pregătirea cu trainer acreditat ECDL și toate taxele ECDL
             PLANIFICARE CURS și TESTARE

Modul                                     Pregătire               Testare ECDL 

Utilizarea Computerului+     20.11.-21.11.                   28.11.
     Word                                 27.11.simulare


Instrumente Online+             04.12.-05.12                   12.12.
     Excel                                 11.12.simulare


Power Point+                         15.01, 16.01,22.01          29.01
     Access                              23.01.simulare

 

            DESPRE CURS

Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să beneficieze de credite profesionale transferabile şi are aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computeruluiInstrumente onlineEditare de textCalcul tabelarBaze de datePrezentări.

Conform Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care obţin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC pot beneficia de
25 credite profesionale transferabile.
Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care doresc să beneficieze de această oportunitate. 

         CUI SE ADRESEAZĂ? 

Cursul se adresează:

- cadrelor didactice

Avantajele școlii ANEODEi: 

 • înscriere, pregătire, testare, eliberarea permisului - toate într-un singur loc

 • pregătire și testare pe ultima versiune Office

 • la simulare fiecare cursant este îndrumat 1 la 1 cu profesorul 

      CE SE STUDIAZĂ?

Modulele care se studiază sunt: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări. 

Se lucrează pe laptopuri cu Windows 10 și Microsoft Office 2019

După pregătirea a câte 2 module se susține simularea pe platforma ECDL care reprezintă modalitatea eficientă de testare a cunoștințelor înaintea susținerii examenului dar și familiarizarea cu platforma de testare. Simularea oferă pe loc feedback cu privire la rezultatul obținut. 

În următoarea ședință se susține testarea.

      LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul ANEODEi București - str.Nicolae Filimon nr.5, parter nr.1 - la 7 min de Metrou Crângași 

Cursanții fac pregătirea pe același sistem de operare și același Office pe care vor da simularea și testarea.

      DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

– Copie după actul de identitate (C.I.)
La înscrierea în programul ECDL - Profil Didactic, fiecare candidat primeşte o serie de înscriere generală unică, fără limită de valabilitate în timp, pe baza căreia poate obţine orice tip de certificare ECDL, la orice moment de timp.

      FINALIZAREA PROGRAMULUI

Examenul de absolvire se organizează conform metodologiei ECDL în prezența examinatorului acreditat și cu supraveghere video

Testarea se face pe o platformă ECDL iar promovarea acestuia presupune rezolvarea a cel puțin 75% din cerințele modulului respectiv. Timpul alocat examinării este de 45 de minute / modul. În caz de nepromovare se va putea susține reexaminarea modulului într-o sesiune viitoare.

        CERTIFICAREA

În urma promovării se va elibera Permisul ECDL - în format digital în contul personal al candidaților - care va conține modulele promovate.

Candidatul poate vizualiza, descărca și tipări certificatul din propriul Cont de candidat ECDL – secțiunea Certificare ECDL. După emiterea certificatului și încărcarea acestuia în Contul candidatului de către ECDL ROMANIA, candidatul va primi un email automat de informare care va conține inclusiv datele de acces în Contul lui ECDL. Pe certificatul electronic se regăsesc aceleași elemente (date) care apar și pe certificatul tipărit; certificatul electronic include ștampila ECDL ROMANIA și semnătura reprezentantului legal al ECDL ROMANIA. 

 

Autenticitatea certificatului obținut de candidat poate fi verificată online de către persoanele interesate cărora candidatul le va prezenta certificatul obținut (instituții publice/private, angajator, instituții de învățământ, etc) prin accesarea linkului de validare care este public pe prima pagina a website-ul ECDL ROMANIA – www.ecdl.ro.

           COSTUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE SI TESTARE

Pret: 6 module:  1000 lei
        
Prețurile includ: pregătirea și toate taxele ECDL.
Seria de înscriere generală unică NU ARE LIMITĂ DE VALABILITATE
Taxa de reexaminare este de 80 lei.

AGENDA MODULELOR:

1.Utilizarea Computerului

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.

 • Deschidă și să închidă un computer.

 • Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.

 • Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.

 • Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.

 • Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.

 • Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.

 • Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.

 • Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă conceptele și competențele de bază în domeniul TIC, computerelor, dispozitivelor și software-ului.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.​​

2.Instrumente online

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale cu privire la navigarea pe Internet, căutarea informațiilor, comunicarea online și poșta electronică.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

 • Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.

 • Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.

 • Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.

 • Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.

 • Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare înțelegerii conceptelor de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului online.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

3.Editare de text

Acest modul solicită candidaților demonstrarea abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.

 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.

 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.

 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.

 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.

 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.

 • Ajusteze setările paginii documentului.

 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de procesare de date.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de procesare text, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de procesare de text.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

4.Calcul tabelar

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele de bază legate de registre de calcul și să demonstreze abilitatea de a utiliza un registru de calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.

 • Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

 • Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.

 • Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.

 • Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.

 • Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.

 • Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.

 • Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.

 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.

 • Ajusteze setările paginii.

 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării registrelor de calcul.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de calcul tabelar, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de calcul tabelar.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

5.Prezentări

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei prezentări și să demonstreze competențe în utilizarea unei prezentări.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.

 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

 • Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.

 • Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.

 • Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.

 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.

 • Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.

 • Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.

 • Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și susținerii acesteia.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de prezentări, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de prezentări.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

6.Baze de date

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei baze de date și să demonstreze competențe în utilizarea unei baze de date.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă ce este o bază de date și cum este organizată.

 • Creeze o bază de date simplă și să vizualizeze conținutul acesteia în diverse moduri.

 • Creeze un tabel; să definească și să modifice câmpurile și proprietățile acestora; să introducă și să editeze datele într-un tabel.

 • Sorteze și filtreze un tabel sau formular; să creeze, modifice sau ruleze interogări pentru a extrage anumite informații din baza de date.

 • Înțeleagă ce este un formular; să creeze un formular pentru a introduce, modifica și șterge înregistrări și date.

 • Creeze rapoarte și să le tipărească.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare organizării și operării unei baze de date.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de baze de date, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de baze de date.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.