Pregatire si Testare ECDL 


Grupa: 5 - 8 cursanti

Conditii de inscriere: carte de identitate

Varsta: peste 18 ani

Informare cu privire la Noul Program ECDL

Ca urmare a unei informări primite din partea ECDL ROMANIA cu privire la programele de pregătire și certificare a funcționarilor publici ca utilizatori ai tehnologiei informației și totodată pentru a oferi un cadru echitabil și șanse egale pentru orice persoană care dorește să își desfășoare activitatea în administrația publică din România, fiindu-i necesară o certificare ECDL, vă facem cunoscute următoarele aspecte:

Workers at Their Computers

 Începând cu data 01.09.2013 a fost introdus Noul Program ECDL ce conține două noi certificări, respectiv ECDL START și ECDL STANDARD.

- Conform Noului Program ECDL, certificarea ECDL STANDARD (exclusiv în următoarea componenţă de module: Utilizarea computerului, Instrumente Online, Editare de text, Calcul Tabelar, Prezentări, Baze de date, IT Security) acoperă în totalitate competențele digitale aferente în trecut certificării ECDL Complet, iar certificarea ECDL START acoperă în totalitate competențele digitale aferente în trecut certificării ECDL Start;

- Este necesară acceptarea și recunoașterea de către instituțiile și autoritățile publice a noilor certificări ECDL START și ECDL STANDARD (în componenţa de module menţionată mai sus) alături de ECDL Start și ECDL Complet, în procesul de selecție a personalului, aceste certificări având valoare egală și acoperind aceleași competențe digitale.

PREGATIRE

Program si Costuri: 

Pentru grupuri: la cerere se pot organiza cursuri de pregatire ECDL in functie de programul cursantilor

Pret Nivel Intermediar ( 6 module ): 800 ron

Pret Nivel Standard ( 7 module ): 1100 ron

* in pret sunt incluse manualele

pentru inscriere completeaza tabelul de mai jos

TESTARE 

Program si Costuri:

- pentru 6 module: 450 ron ( cuprinde: seria de inscriere generala unica, taxa examen / 6 module, taxa Permis pentru BAC si taxa 6 simulari )

- pentru 7 module: 500 ron ( cuprinde: seria de inscriere generala unica, taxa examen / 7 module, taxa Permis pentru BAC si taxa 6 simulari )

Seria de inscriere generala unica NU ARE LIMITA DE VALABILITATE

In ultima sedinta din fiecare modul se face o simulare iar dupa 2 module se da testarea.

Testarea este online iar promovarea acestuia presupune rezolvarea a cel putin 75% din cerintele modulului respectiv. Timpul alocat examinarii este de 45 de minute / modul. In caz de nepromovare se va putea sustine reexaminarea modulului intr-o sesiune viitoare. Taxa de reexaminare este de 80 lei. In urma promovarii se va elibera Permisul ECDL care va contine modulele promovate.

Cursurile se desfasoara cu trainer autorizat ECDL, pe laptopuri performante. 

Plata se poate efectua integral sau in doua rate ( prima rata (50%)  la inscriere, a doua rata in prima ora de curs )

Profesorul tau:

- formator de programatori incepand cu 2001

- Permis ECDL Complet, examinator ECDL

- experienta peste 15 ani in Informatică - baze de date, fișiere electronice, programe,

- Certificat Microsoft SQL server 2000

- Master - Auditarea Sistemelor informatice financiar contabile

AGENDA MODULELOR:

1.Utilizarea Computerului

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.

 • Deschidă și să închidă un computer.

 • Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.

 • Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.

 • Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.

 • Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.

 • Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.

 • Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.

 • Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă conceptele și competențele de bază în domeniul TIC, computerelor, dispozitivelor și software-ului.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.​​

2.Instrumente online

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale cu privire la navigarea pe Internet, căutarea informațiilor, comunicarea online și poșta electronică.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

 • Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.

 • Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.

 • Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.

 • Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.

 • Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare înțelegerii conceptelor de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului online.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

3.Editare de text

Acest modul solicită candidaților demonstrarea abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.

 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.

 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.

 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.

 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.

 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.

 • Ajusteze setările paginii documentului.

 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de procesare de date.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de procesare text, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de procesare de text.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

4.Calcul tabelar

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele de bază legate de registre de calcul și să demonstreze abilitatea de a utiliza un registru de calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.

 • Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

 • Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.

 • Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.

 • Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.

 • Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.

 • Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.

 • Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.

 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.

 • Ajusteze setările paginii.

 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării registrelor de calcul.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de calcul tabelar, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de calcul tabelar.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

5.Prezentări

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei prezentări și să demonstreze competențe în utilizarea unei prezentări.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.

 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

 • Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.

 • Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.

 • Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.

 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.

 • Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.

 • Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.

 • Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și susținerii acesteia.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de prezentări, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de prezentări.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

6.Baze de date

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei baze de date și să demonstreze competențe în utilizarea unei baze de date.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă ce este o bază de date și cum este organizată.

 • Creeze o bază de date simplă și să vizualizeze conținutul acesteia în diverse moduri.

 • Creeze un tabel; să definească și să modifice câmpurile și proprietățile acestora; să introducă și să editeze datele într-un tabel.

 • Sorteze și filtreze un tabel sau formular; să creeze, modifice sau ruleze interogări pentru a extrage anumite informații din baza de date.

 • Înțeleagă ce este un formular; să creeze un formular pentru a introduce, modifica și șterge înregistrări și date.

 • Creeze rapoarte și să le tipărească.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare organizării și operării unei baze de date.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de baze de date, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de baze de date.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

Cursuri de specializare de la nivel începător până la nivel avansat, pregătite de experți din domeniu și predate periodic - în sediul propriu.

Telefon: 0772 028 393

Locatie: Bucureşti, Nicolae Filimon, 5

Link-uri utile

Abonează-te la Newsletter

Rămâi aproape de ce e nou în materie de cursuri de specializare, abonându-te la știrile ANEODEi !

© 2015-2020 by ANEODEi - Centru de Formare Profesionala