Programul ”Voucher Educațional” dedicat cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din București - Sectorul 5

Cursuri de Calculator iulie - 15.noi.2021 finalizate cu Certificat de Absolvire de la Min.Muncii si Min.Educației sau cu permis ECDL

Diplomă Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

Certificare ECDL Pedagogie Digitală 

10 credite profesionale transferabile

Distance Learning
Female Teacher during a Math Class
Max.9 cursanți în sală
Locuri limitate
Grupă după-amiază ÎN SALĂ și/sau ONLINE
vezi perioada aici
Perioadă înscrieri: iulie - august

 
Locuri disponibile
Preț: 1000 Lei
Plata se face cu vouchere în valoare de 1000 lei

Distribuirea Voucherelor se face prin instituțiile de învățământ din Sectorul 5.

Voucherele Educaționale sunt nominale.

Durata cursului: 2 săptămâni

Sala de curs este la 7 minute de metrou Crângaşi

Competențele cursului autorizat Operator introducere, validare si prelucrare date:
- Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
- Organizarea activității proprii
- Utilizarea echipamentelor periferice
- Asigurarea securității datelor/ documentelor
- Introducerea datelor
- Prelucrarea datelor
- Transpunerea datelor pe suport

certificat-absolvire.jpg

model   model   model

Diplomă Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

CE SE STUDIAZĂ?

Agenda cursului :

Utilizarea computerului și organizarea fișierelor 

 • Ferestre și operații cu ferestre, operații cu fișiere și directoare 

 • Sisteme de operare și de stocare a informațiilor, programe utilitare de arhivare

Internet​​

 • Căutarea informațiilor. Motoare de căutare și directoare web.

 • Posta electronica. Trimiterea și primirea mesajelor. 

Editorul de texte WORD 2019

 • Operații cu documente. Formatări. Operații. Tabulatori. Antet/subsol.  Aplicații practice. 

 • Stiluri de text personalizate. Crearea unui cuprins. Aplicații practice. 

 • Tabele. Formatarea tabelelor

Calcul tabelar EXCEL 2019 

 • Operații de bază. Operații asupra documentelor Excel. Operații asupra liniilor și coloanelor. Operații asupra foilor de calcul. Aplicații practice.

 • Lucrul cu foi de calcul. Formatarea foilor de calcul. Aplicații practice.

 • Sortarea și filtrarea datelor. Aplicații practice. 

 • Utilizarea formulelor și funcțiilor (Funcții de tip Date and Time; Funcții Booleene (Logice) - AND, OR;  Funcții de tip Text ; Funcții standard agregate - SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX; Funcții agregate condiționale - SUMIF, COUNTIF)

 • Diagrame. Aplicații practice

Prezentări POWER-POINT 2019

 • Crearea unei prezentări electronice. Formatarea prezentărilor. Template-uri. Aplicații practice. 

 • Inserarea obiectelor grafice într-o prezentare. Lucrul cu obiecte grafice. Aplicații practice.

 • Tranziții și animații. Aplicarea tranzițiilor. Tipuri de animații. Utilizarea hyperlink-urilor. Butoane de navigare. Aplicații practice. 

 • Realizarea unei prezentări personalizate. Custom Show. Aplicații practice

 • Inserarea unui album foto.  Inserarea fișierelor cu sunet și film. Aplicații practice.

 • Utilizarea opțiunii SLIDE MASTER. Aplicații practice.

 • Repetarea prezentării: Utilizarea de pointer/pen în timpul prezentării. Aplicații practice.

Prezentarea de platforme de curs si de evaluare online

Grupă după-amiază/ week-end ÎN SALĂ și/sau ONLINE
vezi perioada aici
Perioadă înscrieri: iulie - august

 
Locuri disponibile
Preț: 1000 Lei
Plata se face cu vouchere în valoare de 1000 lei

Distribuirea Voucherelor se face prin instituțiile de învățământ din Sectorul 5.

Voucherele Educaționale sunt nominale.

Durata cursului: 5 săptămâni

Sala de curs este la 7 minute de metrou Crângaşi

Conform Ordinului nr. 4019 din 24.06.2021 privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar care a finalizat programe speciale, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar care obtin Permisul ECDL PEDAGOGIE DIGITALA pot beneficia de 10 credite profesionale transferabile.

Logo Centru de Testare Acreditat (1)-1.j

Certificare ECDL Pedagogie Digitală 

CE SE STUDIAZĂ?

Agenda cursului :

Acest curs stabilește conceptele esențiale și competențele referitoare la utilizarea eficientă din punct de vedere pedagogic a soluțiilor IT&C în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare în sala de clasă.

1. Concepte de bază

 • Beneficii

 • Pedagogie și soluții IT&C

2. Planificare

 • Reguli de bază în planificarea unei lecții

 • Sănătate, siguranță și securitate

3. Selectarea resurselor IT&C

 • Resurse IT&C pentru predare și învățare

 • Resurse IT&C pentru evaluare

 • Obținerea, evaluarea resurselor IT&C

4. Gestionarea resurselor educaționale

 • Tehnologii folosite în sala de clasă

 • Platforme educaționale

Candidații vor fi capabili să: 

- Înțeleagă conceptele cheie și beneficiile utilizării IT&C în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare în sala de clasă. 

- Identifice regulile de bază în planificarea unei lecții utilizând soluții IT&C. 

- Înțeleagă conceptele de bază legate de sănătate, siguranță și securitate în utilizarea soluțiilor IT&C în educație. 

- Definească resursele IT&C ce pot fi utilizate în sala de clasă pentru susținerea și îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare. 

- Înțeleagă modul de obținere și evaluare a resurselor IT&C pentru a sprijini și îmbunătăți procesul de predare, învățare și evaluare. 

- Identifice principalele caracteristici ale tehnologiilor educaționale. 

- Utilizeze caracteristicile de bază ale unei platforme educaționale.    

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.