Informatii Limba Engleza 

Dedicam aceasta pagina informatiilor necesare pentru alegerea nivelului de cunostinte necesare si

examenelelor Cambridge conform cu CECRL- Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi a

Consiliului Europei. 

CECRL este un standard internaţional pentru definirea abilităţilor lingvistice.

Acesta este utilizat în întreaga lume pentru a descrie abilitățile lingvistice ale cursanţilor.

Informatiile prezentate va ajuta sa stabiliti nivelul dvs de engleza si nivelul pana unde doriti sa ajungeti personal si/sau profesional.

Show More

Examenele Young Learners (YLE) sunt disponibile pe trei niveluri (Starters, Movers și Flyers). Certificatele obținute în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile Movers și Flyers, pot fi folosite pentru echivalarea probei de competență lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program intensiv (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR).

A1 - Utilizator elementar

Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.

Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage.

Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.

Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi cunosc.

Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa, pe un formular de hotel.

KET (Key English Test) – Nivelul A2 pe Scala Comuna Europeana de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei.

KET testeaza capacitatea de a exprima nevoi de baza in situatii de zi cu zi si este potrivit pentru persoane de peste 13 ani. Este un examen de nivel elementar.

A2 - Utilizator elementar

Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.

Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple.

Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.

Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor persoane, a condiţiilor de viaţă, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau recente

Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire.

PET (Preliminary English Test) – Nivelul B1 pe Scala Comuna Europeana de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei.

PET  este un examen de nivel pre-intermediar, care testeaza abilitatile lingvistice necesare in situatii caracteristice vietii sociale si profesionale, intr-un mediu de limba engleza.

B1 - Utilizator independent

Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.

Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.

Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viaţa cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătorii, activitatea profesională şi actualităţi)

Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez şi să-mi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile.

Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii.

FCE (First Certificate in English) – Nivelul B2 pe Scala Comuna Europeana de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei.

FCE este un examen la nivel intermediar, care necesita competente lingvistice complete. Ofera o calificare celor care doresc sa lucreze intr-o tara de limba engleza sau intr-o organizatie unde se foloseste engleza, sa studieze in engleza si de asemenea sa foloseasca limba engleza pentru turism. FCE este cel mai popular examen pe plan mondial si are cea mai larga recunoastere. Este folosit pentru angajare si pentru studiu.

B2 - Utilizator independent

Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.

Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană.

Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluenţă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile.

Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.

Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.

CAE (Certificate in Advanced English) – Nivelul C1 pe Scala Comuna Europeana de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei.

CAE este un examen la nivel avansat, util celor care au nevoie de limba engleza pentru angajare sau pentru studiu. Este recunoscut de majoritatea universitatilor din Marea Britanie ca test de admitere la studii. Este cel mai popular examen Cambridge din Romania si este acceptat de universitati de stat si particulare ca substitut al testului de admitere sau al unor examene ulterioare.

C1 - Utilizator experimentat

Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.

Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să înţeleg articolele specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.

Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să-mi conectez cu uşurinţă intervenţiile la cele ale interlocutorilor mei.

Pot să prezint descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte şi terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată

Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

CPE (Certificate of Proficiency in English) – Nivelul C2 pe scala Cadrului comun european al Consiliului Europei.

CPE este examenul aflat la cel mai avansat nivel, acela al unui vorbitor nativ educat. Este acceptat pentru admiterea in universitati din Marea Britanie, univesitati din alte tari anglofone si de catre organizatii si asociatii profesionale din intreaga lume.

C2 - Utilizator experimentat

Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.

Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate şi opere literare.

Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să- mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluenţă, într-un un stil adaptat contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să reţină punctele semnificative.

Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Cursuri de specializare de la nivel începător până la nivel avansat, pregătite de experți din domeniu și predate periodic - în sediul propriu.

Numar de Telefon: 0772 028 393

Locatie: str.Nicolae Filimon, nr.5, Bucureşti

Link-uri utile

Abonează-te la Newsletter

Rămâi aproape de ce e nou în materie de cursuri de specializare, abonându-te la știrile ANEODEi !

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
© 2015-2020 by ANEODEi - Centru de Formare Profesionala