Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii și sunt recunoscute la nivel național de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, conform Ordonanței Guvernului României nr.129 din 2000. 

Certificatele de absolvire vor fi eliberate în cel mult 30 de zile de la data absolvirii examenului. Întrucât aceste certificate au regimul actelor de studii, ele sunt tipărite de către Imprimeria Băncii Naționale a României la cererea Ministerului Muncii, urmând ca acestea să fie distribuite către firmele de training. Având în vedere că tipărirea certificatelor de absolvire nu este în controlul școlii noastre, vă rugăm să înțelegeți eventualele întârzieri în distribuirea certificatelor.

Școala noastră depune toate eforturile pentru ca eliberarea certificatelor să se facă în 5-10 zile de la data absolvirii examenului.

Pentru situații urgente în data absolvirii, imediat după examen, se eliberează o adeverință de absolvire cu valabilitate până la data emiterii certificatului.

Program pentru eliberarea certificatelor: Lu-Vi: 11:00 - 16:00

Certificatul se eliberează titularului cu prezentarea cărții de identitate. În situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat

Pentru cursanții care sunt din altă localitate detaliile pentru eliberarea diplomei se trimit pe mail.

certificat-absolvire.jpg

MODEL CERTIFICAT ABSOLVIRE