top of page

Certificatele (calificare/ absolvire) eliberate de Centrul de Pregătire Profesională ANEODEi sunt recunoscute la nivel național și internațional, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării având în antet Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Certificatele de calificare /absolvire vor fi eliberate în cel mult 30 de zile de la data absolvirii examenului. Întrucât aceste certificate au regimul actelor de studii, ele sunt tipărite de către Imprimeria Băncii Naționale a României la cererea Ministerului Muncii, urmând ca acestea să fie distribuite către firmele de training. Având în vedere că tipărirea certificatelor de absolvire nu este în controlul școlii noastre, vă rugăm să înțelegeți eventualele întârzieri în distribuirea certificatelor.

Certificatul va fi însoțit și de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite, în conformitate cu standardul ocupațional specific meseriei/ specializării pe care ați absolvit-o.

Școala noastră depune toate eforturile pentru ca eliberarea certificatelor să se facă în 10-15 zile de la data absolvirii examenului.

Pentru situații urgente în data absolvirii, imediat după examen, se eliberează o adeverință de absolvire cu valabilitate până la data emiterii certificatului.

certificat-absolvire.jpg

MODEL CERTIFICAT ABSOLVIRE

Program pentru eliberarea certificatelor: Lu-Vi: 11:00 - 15:00 sau cu un telefon înainte

Certificatul se eliberează titularului cu prezentarea cărții de identitate. În situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat

Pentru cursanții care sunt din altă localitate decât București / Ilfov detaliile pentru eliberarea diplomei se trimit pe mail.

Legalizare diplome pentru străinătate (apostile)

Certificatele de calificare eliberate de ANC, pot fi legalizate și folosite ulterior în străinătate.

1. Apostila - se face la sediul Prefecturii: cu C.I. și certificatul de absolvire/ calificare în original

2. Legalizarea certificatului de absolvire/ calificare și a suplimentelor descriptive se face la un birou de copiat acte.

3. Traducere acte: după legalizarea actelor, acestea trebuiesc traduse.

Statele membre ale Conventiei de la Haga din 5 Octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizarii actelor ce vor fi folosite în străinătate, sunt în număr de 64 și în toate acestea un document apostilat va fi recunoscut fără a fi necesare alte proceduri suplimentare.

Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. 

AUTORIZAȚII CURSURI

AUTORIZATIE.jpeg
AUTORIZATIE EAP.jpeg
autorizatie Inspector Resurse Umane.jpeg
AUTORIZATIE CD.jpeg
bottom of page