ECDL - Pregatire si Testare ECDL

Pregatire ECDL pentru BAC
GRUPA 1, 2, 3 Anul scolar 2019-2020
Program Gr.1: 28.sept.-10.noi.2019    13:00 - 16:30
Program Gr.2: 28.sept.-10.noi.2019  09:00 - 12:30
Program Gr.3: 16.noi.-25.ian.2020    13:00 - 16:30
Program Gr.4: 01.febr.-17.mar.2020  10:00 - 13:30
Finalizate
GRUPA 5 Anul scolar 2019-2020
Perioada                               11.apr.-30.mai 2020 
Zile curs                                                      Sa, Du
Program Gr.5                                     10:00-13:30
Locuri disponibile                                              5
Pret 6 module                                           1250 lei

Profesorul tau:

- Formator de competente digitale de peste 10 ani

- Experienta peste 15 ani in pedagogie

- Competenta vasta in comunicare

-Absolventa a Institutului Politehnic Bucuresti

Profesorul tau:

- Formator de programatori incepand cu 2001

- Permis ECDL Complet, examinator ECDL

- Experienta peste 15 ani in Informatică 

- Certificat Microsoft SQL server 2000

- Master - Auditarea Sistemelor informatice financiar contabile

Sala de curs este la 7 minute de metrou Crângaşi.

            DESPRE CURS

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului Naţional cu Permisul ECDL şi au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL. 

Programa pentru evaluarea competenţelor digitale le permite elevilor să susţină examenele în vederea obţinerii certificatului ECDL începând cu clasa a IX-a putând să finalizeze la sfârşitul clasei a X-a o dată cu materia parcursă în cadrul orelor de TIC din programa şcolară. 

 • Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii si se obtine titulatura “utilizator avansat”:

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

 • Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii si se obtine titulatura “utilizator experimentat”:             

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

         CUI SE ADRESEAZA 

Cursul se adreseaza elevilor incepand cu clasa a IX-a pana in clasa a XII-a

        CE SE STUDIAZĂ?

Modulele care se studiaza sunt: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări. 

Se lucreaza pe laptopuri cu Windows 10 si Microsoft Office 2016

In ultima sedinta dupa pregatirea a 2 module se sustine simularea online care reprezintă modalitatea eficientă de testare a cunoştinţelor înaintea susţinerii examenului dar şi familiarizarea cu platforma de testare. Simularea oferă pe loc feedback cu privire la rezultatul obţinut. 

In urmatoarea sedinta se sustine testarea.

        LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul ANEODEi Bucuresti - str.Nicolae Filimon nr.5, parter nr.1 - la 7 min de Metrou Crangasi 

        DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE


– Copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.) al elevului sau al parintelui

– Copie după certificatul de nastere 

– Copie după carnetul de elev vizat

        FINALIZAREA PROGRAMULUI

Examen de absolvire în prezenţa examinatorului acreditat, sub supraveghere video

Testarea este online iar promovarea acestuia presupune rezolvarea a cel putin 75% din cerintele modulului respectiv. Timpul alocat examinarii este de 45 de minute / modul. In caz de nepromovare se va putea sustine reexaminarea modulului intr-o sesiune viitoare.

        CERTIFICAREA

In urma promovarii se va elibera Permisul ECDL care va contine modulele promovate.

            COSTUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE SI TESTARE
In timpul 6 module: 1250 lei
               4 module:  1070 lei
Preturile includ: pregatirea, manuale, seria de inscriere generala unica ECDL, taxele ECDL pentru simulari + testari si permisul ECDL. 
Seria de inscriere generala unica NU ARE LIMITA DE VALABILITATE
Taxa de reexaminare este de 80 lei.
Plata se poate face in doua rate: prima rata la inscriere, a doua rata in prima zi de curs.

AGENDA MODULELOR:

1.Utilizarea Computerului

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.

 • Deschidă și să închidă un computer.

 • Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.

 • Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.

 • Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.

 • Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.

 • Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.

 • Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.

 • Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă conceptele și competențele de bază în domeniul TIC, computerelor, dispozitivelor și software-ului.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.​​

2.Instrumente online

Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale cu privire la navigarea pe Internet, căutarea informațiilor, comunicarea online și poșta electronică.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

 • Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.

 • Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.

 • Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.

 • Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.

 • Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare înțelegerii conceptelor de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului online.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

3.Editare de text

Acest modul solicită candidaților demonstrarea abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.

 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.

 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.

 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.

 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.

 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.

 • Ajusteze setările paginii documentului.

 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de procesare de date.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de procesare text, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de procesare de text.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

4.Calcul tabelar

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele de bază legate de registre de calcul și să demonstreze abilitatea de a utiliza un registru de calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.

 • Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

 • Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.

 • Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.

 • Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.

 • Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.

 • Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.

 • Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.

 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.

 • Ajusteze setările paginii.

 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării registrelor de calcul.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de calcul tabelar, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de calcul tabelar.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

5.Prezentări

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei prezentări și să demonstreze competențe în utilizarea unei prezentări.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.

 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.

 • Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.

 • Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.

 • Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.

 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.

 • Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.

 • Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.

 • Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și susținerii acesteia.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de prezentări, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de prezentări.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

6.Baze de date

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei baze de date și să demonstreze competențe în utilizarea unei baze de date.

LA FINALUL ACESTUI MODUL, UN CANDIDAT VA ȘTI SĂ:

 • Înțeleagă ce este o bază de date și cum este organizată.

 • Creeze o bază de date simplă și să vizualizeze conținutul acesteia în diverse moduri.

 • Creeze un tabel; să definească și să modifice câmpurile și proprietățile acestora; să introducă și să editeze datele într-un tabel.

 • Sorteze și filtreze un tabel sau formular; să creeze, modifice sau ruleze interogări pentru a extrage anumite informații din baza de date.

 • Înțeleagă ce este un formular; să creeze un formular pentru a introduce, modifica și șterge înregistrări și date.

 • Creeze rapoarte și să le tipărească.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Acoperă competențele de bază necesare organizării și operării unei baze de date.

 • Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de baze de date, de la vendori independenți până la freeware.

 • Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de baze de date.

 • Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

Cursuri de specializare de la nivel începător până la nivel avansat, pregătite de experți din domeniu și predate periodic - în sediul propriu.

Numar de Telefon: 0772 028 393

Locatie: str.Nicolae Filimon, nr.5, Bucureşti

Link-uri utile

Abonează-te la Newsletter

Rămâi aproape de ce e nou în materie de cursuri de specializare, abonându-te la știrile ANEODEi !

 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
© 2015-2020 by ANEODEi - Centru de Formare Profesionala