top of page

Curs Autorizat Contabilitate
Financiară+Fiscalitate

cursuri-de-contabilitate.jpg

        DESPRE CURS

Curs Acreditat ANC

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 331302

Acest modul vă propune formarea și dezvoltarea abilităților necesare pentru recunoașterea, evaluarea și prezentarea informațiilor contabile. Toate aceste aspecte în scopul realizării imaginii fidele a poziției financiare, dar și a modificărilor în performanțele unei entități economice. 

În urma parcurgerii acestui modul veți înțelege și veți reda realitatea unei entități economice prin intermediul unor referințe contabile performante.

Grupă Online-Live: față în față cu profesorul
după-amiază:  15 iulie 2024
Lu, Ma, Jo: 17:30 - 21:00 
Curs și examen în format Online-Live
Dată limită de înscriere: 15.iulie.2024

Pret:  700 lei 

Plata se face integral
Locuri disponibile
NOU ! Training programul SAGA
NOU ! Asistență 30 zile după absolvirea cursului !
Durata cursului: 4 săptămâni

        CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?

Persoanelor care lucrează în domeniu și au cunoștințe de contabilitate primară precum și persoanelor absolvente de studii superioare economice care doresc sa aplice în practica noțiunile teoretice învățate în facultate. 

       CE SE STUDIAZĂ?

Programa cursului de Contabilitate Financiară

Întocmirea bilanțului + Fiscalitate 

1. Situațiile financiare ale firmei: balanța contabilă, bilanțul, contul de profit și pierderi - scop, obiective, structură și conținut.

2. Conținutul noțiunilor: active și pasive, debit și credit, solduri și rulaje.

3. Conturile contabile: obiective, clasificare, mod de funcționare.

4. Analiza contabila și monografii contabile pentru principalele operațiuni economico-financiare: achiziții, consumuri, vânzări, încasări, plăți.

5. Calcule specifice: amortizarea, TVA de plata sau de recuperat, impozit pe profit sau pe venit.

6. Registre contabile: jurnal, inventar, cartea mare.

7. Întocmirea și verificarea balanței contabile.

8. Evaluarea elementelor patrimoniale: mijloace fixe, stocuri, creanțe, datorii, etc.

9. Întocmirea și verificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi.

10.Transmiterea documentelor în interiorul și exteriorul firmei.

11. Interpretarea informațiilor rezultate din documentele de sinteza (balanța/bilanț).

       DURATA PROGRAMULUI

4 săptămâni: Lu, Ma, Jo: 17:30-21:00

      LOCUL DE DESFĂŞURARE

Format curs Online - live: față în față cu profesorul

Format examen: Online 

Sediul / Secretariatul ANEODEi: Bucuresti - str.Nicolae Filimon nr.5 - la 7 min de Metrou Crangasi, la 3 min de linia 41

      DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE


– Copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.) 

– Copie după certificatul de nastere 

– Copie după certificatul de casatorie ( daca e cazul ) 

– Copie după diploma de studii, minim diploma de 12 clase, cu sau fara BAC

      FINALIZAREA PROGRAMULUI

Cursanții care au absolvit 12 clase se pot înscrie pentru examenul de absolvire.

Examenul se desfășoară online sub supravegherea unei comisii de la Ministerul Muncii și este format din două părți:

- partea teoretică: test grilă

- partea practică: monografie contabilă, un proiect care se va realiza de cursant sub îndrumarea profesorului și cu suportul logistic al ANEODEi

Cursanții absolvenți obțin un certificat de absolvire cu valabilitate la nivel național și european.

        CERTIFICAT

Certificat de absolvire emis de Min.Muncii si Min.Educatiei Nationale pentru ocupatia Contabil si un Supliment Descriptiv cu competentele dobandite conform cu Standardul Ocupational

        COSTUL PROGRAMULUI DE FORMARE

Taxa de participare la curs este de 700 lei

Plata se face integral

Pentru participarea la examen și obținerea Certificatului de Absolvire se va achita o taxă de 80 lei.

        INFORMAŢII

Telefon: 0772 028 393;

E-mail: office@aneodei.ro

Panait Daniela.jpg

- 20 ani experiență practică în analiză economico-financiară

- absolventă a Facultatii de Management Financiar Contabil -Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune;

- certificări profesionale: economist, competențe digitale, formator, consilier de dezvoltare personală, psiholog;

- hobby-uri: activități sportive și plimbări în aer liber, SPA, voluntariat, dezvoltare personală.

poza.jpeg

Profesorul dvs.:

25 ani experiența practica în Contabilitate, Analize, Bugete

23 ani experiența organizaționala și operaționala în sectorul economic.

Absolventa A.S.E. București, Finanțe, Contabilitate, Bănci

Certificări profesionale: expert contabil, formator

Hobby-uri: tenis de masa, fotografie

bottom of page