Cursuri Autorizate de Specializare şi Perfecţionare

Checking Text on a Document
Hand on Laptop
Class
Typing on a Computer
Going Over Data

CURSURI AUTORIZATE 

Autorizate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări - ANC) prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării

CURSURI PENTRU ELEVI

Autorizate de ECDL România

CURSURI CU DIPLOMA CENTRULUI

CURSURI 

La cerere pentru Companii

La cererea Instituțiilor Publice

CURSURI DE CONTABILITATE

CURSURI DE RESURSE UMANE

CURSURI DE CALCULATOR

3 module = 1 curs

CURSURI pentru CADRE DIDACTICE

CURSURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

CURSURI DE IGIENĂ - 4 module

Autorizat de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației - obligatorii conform O.M.S nr. 1225 din 24.12.2003.
Logo Centru de Testare Acreditat (1)-1.j

CURSURI DE CONTABILITATE

CURSURI DE CALCULATOR

În atenția angajatorilor din Codul Muncii pentru care riscă amenzi de 5000-10000 lei

Art. 194

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori

Art. 196

(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.

ANEODEi este o companie de training autorizată cu obiect unic de activitate organizarea de cursuri autorizate de pregătire profesională pentru adulți și pregătire și testare ECDL pentru copii și adulți.
Alege ANEODEi pentru:
  • cursuri practice cu structuri autorizate conform standardelor ocupaționale
  • profesori specialiști practicieni
  • profesionalism în organizare